PSC - Private Security Company

Ostraha prům. objektů a obcí, ochrana VIP osob, ochrana RZS a ostraha nemocnic.

Cílem: PSC - Private Security Company nabízí bezpečnostní služby podle konkrétních podmínek a požadavků jednotlivých klientů. Proto se při řešení bezpečnostních otázek souvisejících s požadavky zákazníka na ostrahu a ochranu majetku a osob zaměřujeme na řešení všech problémů souvisejících s bezpečnostními riziky daných objektů nebo osob spočívající v:

 • provedení bezpečnostní analýzy s vyhodnocením všech bezpečnostních rizik;

 • předložení řešení z hlediska fyzického a technického řešení problémů;

 • návrhu zabezpečení ostrahy a ochrany majetku a osob z hlediska okamžitého a dlouhodobého včetně vyjádření nákladů a jejich pokrytí vyjádřené smluvním vztahem;

 • návrhu spolupráce při řešení bezpečnostní problematiky

Tyto cíle předpokládá společnost PSC- Private Security Company dosahovat:

 • trvalým zkvalitňováním výběru a přípravy vlastních zaměstnanců pro výkon ostrahy

 • zvyšováním odborných předpokladů managementu společnosti

 • prohlubováním plánovací, kontrolní a řídící činnosti všech stupňů společnosti včetně spolupráce se zákazníkem v této oblasti

 • pravidelné měsíčním hodnocení úrovně poskytovaných služeb se zákazníkem

PSC- Private Security Company je silná společnost poskytující svým klientům jistotu podnikání a obchodní spolupráce. Ve vztahu ke svým zaměstnancům zaručuje všechny mzdové a sociální náležitosti vyplývající ze Zákoníku práce, perspektivu zaměstnání včetně zaměstnaneckých benefitů.

Přeprava a ochrana VIP osob

Naše společnost provádí ozbrojené doprovody VIP osob a to i s naplánováním bezpečné trasy, či vytipování bezpečných míst k osobním schůzkám či jednáním. Tato místa jsou pečlivě vybírána a našimi detektivy je proveden monitoring těchto míst ještě před samotnou realizací naplánované schůzky. Dále provedeme bezpečnostní vyhodnocení objektu či domu a navrhneme maximální možné zabezpečení.

Dle požadavků klienta zabezpečíme dopravu osob a materiálu s profesionálním řidičem v ČR i mimo ČR.

Ostraha objektů

Fyzická ostraha objektů

Poskytujeme následující služby v oblasti ostrahy objektů: ostraha a ochrana majetku a osob formou fyzické a technické ostrahy

Forma střežení vychází ze specifikace požadavku zákazníka a kritérií, která zákazník stanoví pro konkrétní střežený objekt. Pro výkon služby jsou zaměstnanci společnosti vybaveni buď služební uniformou nebo společenským oděvem, dále jsou vybaveni základními donucovacími prostředky (distanční tyč, slzotvorné prostředky) a na přání zákazníka mohou využívat i služební psy. Základním dokumentem pro řešení fyzické ostrahy je směrnice pro výkon ostrahy a ochrany, která je zpracována společně bezpečnostní službou a zákazníkem s cílem pokrýt všechna bezpečnostní rizika, zabránit případnému nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo cílenému ničení majetku. Zaměstnanci bezpečnostní agentury PSC se ve své činnosti podle povahy střeženého objektu zaměřují převážně na kontrolu osob, vozidel, vnitřní a vnější kontrolu budov, obsluhu telefonní ústředny a podatelny, monitoring technických systémů (EZS, EPS, CCTV aj.), výkon činnosti protipožárních hlídek, podatelny, obsluhu klíčového systému, řešení krizových situací, spolupráci s PČR, HZS, ZZS atd.

Pořádková služba

Předmětem činnosti člena PSC- Private Security Company v obci (městě) je především působit preventivně, zabezpečovat záležitosti veřejného pořádku na jednorázových akcích v katastrálním území města nebo obce v nepravidelných termínech a chránit majetek obce před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Mezi hlavní činnosti patří:

 • zajištění nepravidelné pochůzkové hlídací činnosti

 • kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek

 • provádění pořádkové služby při speciálních,

kulturních, sportovních a společenských akcích

 • poskytování informačního servisu

 • protipožární prevence a ochrana proti technologickým haváriím (plyn. voda,

 • el. energie apod.) kontrola parkování na vyhrazených místech

 • řešení výtržností v katastru obce

 • dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití

 • asistence při vyklízení obecních bytů a další činnosti dle pokynů zadavatele

 • dohled nad bezpečností dětí - pohyb po komunikacích, zajištění bezpečného přechodu na nebezpečných místech a monitorování pohybu podezřelých osob kolem škol, dětských hřišť a jiných míst, kde se děti zdržují.

Recepční služby

Recepční služby poskytujeme převážně v administrativních budovách, případně významných průmyslových objektech, kde je vyžadována informační služba zejména pro návštěvníky a nájemce objektů. Služba může být vykonávána v civilním společenském oděvu nebo uniformě společnosti dle přání zákazníka, přičemž může být tato služba spojena s ostrahou.

Recepční a informátorská služba může být spojena s dalšími službami jako např.:

 • obsluha telefonní ústředny

 • ohlašování, zápis do Knihy návštěv a uvádění návštěv ke klientovi

 • výdej a příjem klíčů

 • převzetí příchozí pošty, její roztřídění a předání adresátům

 • rezervace jednacích místností

 • obsluha systémů EZS, EPS a CCTV

 • evidence vjezdu a výjezdu vozidel apod.

© 2016 Ing. Ján Vištiak, Pravdova 1065, Sušice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky